Kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatónkban bemutassam a római katolikus hit-és erkölcstan oktatást.

A hittan órákon mindazokkal a témákkal és kérdésfeltevésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal, de ennél több, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk. Az egyház elsősorban nem erkölcsöt oktat, vagyis elsősorban nem az értelmet akarja meggyőzni, hanem a hitünket akarjuk átadni, a gyermekek szívét akarjuk megérinteni, és csak ebből következhet az, hogy egy jobb életstílust és erkölcsös életet választ.

Ez a hit segít minden embert, hogy eligazodjon az élet nagy kérdéseiben, amelyek a mindennapjainkat is meghatározzák: milyen értékeket vállaljunk és kövessünk, hogyan éljük meg jól és teljesen ezt az ajándékba kapott életet, nehéz döntési helyzetekben melyik utat válasszuk.

Ki járhat katolikus hit- és erkölcstan órára?

Mindenkit szeretettel várunk a katolikus hit- és erkölcstan órára. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az Egyházhoz tartozás.

Óráinkon mindazon kérdésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstan tárgyal: ki vagyok én, hol a helyem a világban, barátság, munka, hazaszeretet, család, stb., válaszainkat azonban a Szentírás és egyházunk hagyománya alapján fogalmazzuk meg. A római katolikus hit- és erkölcstan megismertet Jézus Krisztus szerető személyével, az Egyház és a Biblia tanításával, közvetíti örök értékeit, megmutatja a szentségi élet többletét. A hit mindeközben rámutat az erkölcsi értékek egyedüli alapjára, Istenre, és Krisztusra, aki a megvalósításban tanítónk és példaképünk. Főbb témák: Jézus élete és tanítása, önismeret, emberi kapcsolatok, a közösség és a természeti környezet.

Tanóráink a kisebbeknél sokszor játékos formában segítik elő, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően növekedjenek hitben, örömben és szeretetben. Megnyílik a szemük és észreveszik Isten gondoskodó szeretetét az életükben és a világban.

Amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, akkor beiratkozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé. Amennyiben a gyermeke már másodikos vagy felsőbb osztályba jár, akkor május 20-ig jelezheti írásban szándékát az iskola felé.

A hit- és erkölcstan óra a diákok órarendjébe bekerül, az etika órával azonos időpontban, heti 1 órában.

Simonné Molnár Erzsébet

Római katolikus hitoktató

0630/1946248  

Keressen  bizalommal!

romai