Tisztelt Szülők!

Nagyrabecsüléssel és tisztelettel köszöntöm Önöket!
A 2021/2022. iskola tanévben is lehetőség nyílik gyermekeik számára, hogy hitoktatásban részesüljenek!
Kérem éljenek ezen lehetőséggel!
Az iskolában megtartott hitoktatás keretében fontosnak tartjuk:

megismerjék a gyermekeik a szeretet parancsát és mindennapjaikban e szerint éljenek
  • egymás iránti tolerancia gyakorlását megélhetik a hittanórákon
  • az általános műveltségükhöz szükséges a Biblia /mint a világ legolvasottabb és legtöbbször nyomtatott könyvének/ ismerete
  • a Biblia irányt mutat számukra a helyes értékrendek felismerésére
  • a hitoktatás során, az egyházi művek megismerésével különbséget tudnak tenni a jó és a rossz között
  • az ember testből és lélekből áll – testi fejlődésük biztosított, de a lelki fejlődésük elengedhetetlen /ezt a hittanórák keretében elsajátítják/
  • a lelki életük fejlődése és hitük megélése a hétköznapokban családközpontúvá teszi gyermekeiket

Az Isten embernek teremtett bennünket, ha mi vagyunk a Teremtés koronája, akkor gyermekeik is azok.
Tisztelettel kérem, hogy családjuk „koronáit”, azaz gyermekeiket segítsék abban, hogy testileg és lelkileg egészséges jó emberré váljanak!
Írassák be Őket Görögkatolikus hitoktatásra! Szeretettel várom Őket!

Iski István
paróchus