A tanév helyi rendje, eseménynaptár

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása:

   

  Időpont

  program

  felelős

  teljesülés kritériuma

  ellenőrzés

  Augusztus
  08. 26.

   

  Alakuló értekezlet

   

  Árvai Csilla

   

  jelenlét, a tudnivalók ismerete

   

  igazgatóhelyettes

  08. 30.

  Tanévnyitó értekezlet, éves munkaterv, feladattervek

  Árvai Csilla
  Dr. Némethné Kósa Mónika,
  Tóth Lajosné
  Popovics Norbert

  munkaterv, feladattervek megléte

  igazgatóhelyettes

  Szeptember
  09. 02.

  Első tanítási nap
  Első osztályosok fogadása, iskolánk diákjává avatása

  Árvai Csilla
  Dr. Némethné Kósa Mónika
  Losonczki Mária

  felkészítés

  igazgatóhelyettes

  09. 05.

  Művészeti szülői értekezlet

  Soltész Jánosné
  Bartáné Szanics Éva
  Pál Mónika Katalin
  Prokop Katalin
  Koi Gergő
  Deme Viktor

  a tanév feladatainak ismertetése

  igazgató

  09. 06- 2020. 06. 15.

  A művészeti oktatás szorgalmi ideje

  Soltész Jánosné
  Bartáné Szanics Éva
  Pál Mónika Katalin
  Prokop Katalin
  Koi Gergő
  Deme Viktor

  A tanévre tervezett feladatok végrehajtása

  igazgató

  09. 30- 10. 04.

  Bekapcsolódás „A világ legnagyobb tanórájá”- ba.

  Árvai Csilla
  Minden pedagógus

  Az órák megtartása, dokumentálása

  igazgatóhelyettes

  09. 23.

  Összevont, majd osztály szintű szülői értekezlet

  Árvai Csilla

  Jelenlét, információk átadása

  igazgatóhelyettes

  09. 27.

  Aktív részvétel az Európai Diáksport napja programjába, a szülők, a családok bevonásával

  Popovics Norbert
  Mester János

  regisztráció, a programok megtervezése, lebonyolítása

  igazgató

  09. 30.

  Bekapcsolódás az idősek napja községi szintű megünneplésébe

  Árvai Csilla

  felkérés, felkészítés, szereplés

  igazgatóhelyettes

  Október
  10. 07.

  Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról osztályszinten

  Dr. Némethné Kósa Mónika
  Bartáné Szanics Éva
  Losonczki Mária
  Toma Erzsébet
  Laub Ilona
  Popovics Norbert
  Tóth Lajosné
  Pető Attila
  Géczi Ferenc
  Pál Mónika Katalin

  megemlékezés

  igazgató

  10. 11. – 11. 29.

  DIFER vizsgálatok elvégzéséhez kapcsolódó feladatok

  Árvai Csilla
  Dr. Némethné Kósa Mónika

  mérőeszközök, a vizsgálat elvégzése

  igazgató

  10. 22.

  Nemzeti ünnepünk (október 23.) megünneplése

  Pál Mónika Katalin

  színvonalas ünnepi műsor

  igazgató

  Őszi szünet

  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

   

   

   

  November
  11. 15.

   

  Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap

  Pál Mónika Katalin
  Dr. Némethné Kósa mónika
  Tóth Lajosné

  programok megléte, partnerek bevonása

  igazgatóhelyettes

  December
  12. 02.

  Pályaválasztási szülői értekezlet

  Pál Mónika Katalin
  Valcsák Tünde

  jelenlét, információk átadása

  igazgatóhelyettes

  12. 14.

  ILMT családi nap
  Tanítás nélküli munkanap

  Tóth Lajosné

  programok szervezése, lebonyolítása, dokumentálása

  igazgatóhelyettes

  12. 16 – 12. 20.

   

  12. 20.

  Adventi egészséghét (projekthét)

   

  DÖK-nap (Tanítás nélküli munkanap)

  Dr. Némethné Kósa Mónika
  Tóth Lajosné

   

  Popovics Norbert

   

  programok megtervezése, lebonyolítása

  programok megtervezése, lebonyolítása

   

  igazgató

   

  igazgató

  12. 16.

  Fogadóóra

  minden pedagógus

  jelenlét, információk megosztása

  igazgatóhelyettes

  12. 20.

  Ünnepi művészeti gála

  Bartáné Szanics Éva
  Pál Mónika Katalin

  műsor és fellépők

  igazgató

  12. 20

  Aktív részvétel, feladatvállalás a „falu karácsonya” rendezvényén

  Bartáné Szanics Éva
  Pál Mónika Katalin

  műsor és fellépők

  igazgató

  Téli szünet

  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

   

   

   

  2020.
  január

  1. 06 – 03. 31.

  Szakmai ellenőrzés (lemorzsolódás, OKM-eredmények alacsony teljesítménye, magas szegregációs index)

  OH munkatársai
  Árvai Csilla

  ellenőrzés megléte

  igazgatóhelyettes

  1. 08 – 04. 24.

  NETFIT mérés lebonyolítása

  Popovics Norbert
  Mester János

  mérések lebonyolítása, eredmények rögzítése a rendszerben

  igazgatóhelyettes

  1. 24.

  Az első félév vége

  Soltész Jánosné

  a félév zárása

  igazgató

  1. 06 – 02. 25.

  Farsang megszervezése tagozatonként

  Dr. Némethné Kósa Mónika (alsó tagozat mkv.)
  Tóth Lajosné (felső tagozat mkv.)

  programok szervezése, lebonyolítása

  igazgatóhelyettes

  02. 08.

  Aktív feladatvállalás az Iskolaszék által szervezett iskolai jótékonysági bálon (tálalás, dekoráció, műsor stb.)

  Árvai Csilla

  a feladatok elvégzése, szervezés, lebonyolítás, szükséges eszközök megléte

  igazgatóhelyettes

  02.25.

  Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól (február 25.) osztályszinten

  Dr. Némethné Kósa Mónika
  Bartáné Szanics Éva
  Losonczki Mária
  Toma Erzsébet
  Laub Ilona
  Popovics Norbert
  Tóth Lajosné
  Pető Attila
  Géczi Ferenc
  Pál Mónika Katalin

  megemlékezés

  igazgató

  Március

  03.02 – 03. 06.

  Bekapcsolódás a pénzügyi és vállalkozói témahét programjaiba

  Pappné Szőllősi Gabriella

  regisztráció, az órák koordinálása, lebonyolítása

  igazgató

  03.02 – 03.06.

  Nyílt tanítási napok

  minden pedagógus

  a tanórák megtartása, a látogatók bevonása

  igazgatóhelyettes

  03.13.

  Március 15. nemzeti ünnepünk megünneplése iskolai és önkormányzati szinten hagyományainkhoz híven

  Bartáné Szanics Éva

  színvonalas műsor összeállítása, előadása

  igazgató

  03.23-03.27.

  Digitális témahét

  Pető Attila

  regisztráció, az órák koordinálása, lebonyolítása

  felső tagozatos mkv

  Április

   

   

   

   

  04.08.

  Húsvétváró nap
  (tanítás nélküli munkanap)

  Dr. Némethné Kósa Mónika
  Tóth Lajosné

  programok megszervezése

  Igazgatóhelyettes

   

  Tavaszi szünet

  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. 04. 08. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. 04. 15. (szerda).

   

   

   

  04.16.

  Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályszinten

  Dr. Némethné Kósa Mónika
  Bartáné Szanics Éva
  Losonczki Mária
  Toma Erzsébet
  Laub Ilona
  Popovics Norbert
  Tóth Lajosné
  Pető Attila
  Géczi Ferenc
  Pál Mónika Katalin

  méltó megemlékezés a korosztálynak megfelelően

  igazgató

  04. 23.

  Fogadóóra

  minden pedagógus

  érdeklődő szülők, információk megosztása

  igazgatóhelyettes

  04.20-04.24.

  Bekapcsolódás, aktív részvétel a fenntarthatósági témahét programjain

  Popovics Norbert
  Mester János

   

  regisztráció, az órák koordinálása, megtartása

  igazgatóhelyettes

  Május
  05.20.

  Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon

  Soltész Jánosné (mérési koordinátor)
  mérésvezetők

  a mérések zökkenőmentes lebonyolítása

  igazgató

  05.27.

  Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon (szövegértés és matematika)

   

  Soltész Jánosné (mérési koordinátor)
  mérésvezetők

  a mérések zökkenőmentes lebonyolítása

  igazgató

  05. 29.

  ILMT gyermeknap
  Tanítás nélküli munkanap

  Tóth Lajosné

  változatos, színes programok, szülői érdeklődés, megfelelő dokumentáció

  igazgatóhelyettes

  Június
  06.04.

  A nemzeti összetartozás napjának iskolai szintű megünneplése

  Géczi Ferenc

  méltó megemlékezés

  igazgatóhelyettes

  06.11.

  Művészeti záróvizsga , nyílt foglalkozások

  Bartáné Szanics Éva
  Pál Mónika Katalin, Prokop Katalin
  Koi Gergő
  Deme Viktor

  felkészülés, szükséges eszközök megléte

  igazgatóhelyettes

  06.08-06.12.

  Rákóczi- hét programjainak megszervezése hagyományainkhoz híven (témahét)

  szervező team, munkaközösségek

  Változatos, színes programok

  igazgató

  06. 15.

  Utolsó tanítási nap/
  Mérési eredmények elemzése, értékelése, feladatok meghatározása
  Tanítás nélküli munkanap

  igazgatóhelyettes

  mérési eredmények, elemző és tervező munka

  igazgató

  06.13.

   

  Ballagás

  Árvai Csilla, Pál Mónika Katalin (8. osztály of.)
  Géczi Ferenc (7. osztály of.)

  jelenlét, tarisznyák, jutalmak, beszédek

  igazgatóhelyettes

  06.18.

  Tanévzáró ünnepség

  Árvai Csilla

  jelenlét, jutalmak, beszédek, bizonyítványok

  igazgatóhelyettes

  06.25.

  Tanévzáró értekezlet

  Árvai Csilla
  Dr. Némethné Kósa Mónika,
  Tóth Lajosné
  Popovics Norbert

  beszámolók

  igazgatóhelyettes

  Minden hónap végén

  nevelőtestületi értekezlet az aktuális hónap értékelése, a következő hónap előkészítése céljából

  Árvai Csilla

  értékelés, tervezés dokumentumai

  igazgatóhelyettes

  Folyamatosan a tanév során

  Szakmai továbbképzések
  a lehetőségek keresése, a Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett képzések lehetőségeinek kihasználása

  minden pedagógus

  megfelelő képzések

  igazgató