A 34. heti étrend
1 Comments
Posted on 18 Aug 2021 by Maverick
Új weboldalunk elérhetősége
Kedves látogatóink!
Az iskolának van egy új weboldala, ami egyenlőre a régi weboldal mellett működik. Az új információkat már az új oldalra tesszük fel, ezért kérjük, hogy mostantól az új oldalon keressék a friss információkat, képeket, dokumentumokat. Az új oldal elérhetősége a következő:
https://rferenc-buj.edu.hu
Várjuk a látogatókat a továbbiakban is.
0 Comments
Posted on 09 Aug 2021 by Maverick
Nyári vezetői ügyelet
Kedves Szülők!

Az iskolában az alábbi időpontokban tartunk vezetői ügyeletet, mely ügyeleti napokon 9-13 óra között van lehetőség az ügyintézésre:
2021. június 30.
2021. július 14.
2021. július 28.
2021. augusztus 11.
0 Comments
Posted on 29 Jun 2021 by Maverick
Nyári felügyelet
Kedves Szülők!
2021. június 16. és június 29. között intézményünkben biztosítjuk a tanulói felügyeletet a szülők igénye alapján.
Kérjük, igényüket legalább az érintett nap(ok) előtti munkanap 10 óráig legyenek szívesek jelezni az osztályfőnöknek!
Segítő együttműködésüket megköszönve:
Árvai Csilla, intézményvezető
0 Comments
Posted on 16 Jun 2021 by Maverick
ILMT Gyermeknap
Kedves szülők, tanulók.

2021. 05. 28-án ILMT Gyermeknapi programot tartunk. A tanulóknak reggel 9 órára kell iskolába jönniük, majd ízórai után a faluban lesz járőrverseny osztályonként, 12 órától kezdjük az ebédeltetést. Ebéd után minden gyerek hazamegy.
0 Comments
Posted on 27 May 2021 by Maverick
Jelenléti oktatás a felső tagozatban
Tisztelt Szülők!

2021. május 10-én a felső tagozatos tanulók is bekapcsolódnak a jelenléti oktatásba, tehát visszatérünk a hagyományos tanítási rendre.
A szülő indokolt esetben kérheti gyermeke távolmaradásának igazolását az intézményvezetőtől. A kérelmeket 2021. május 10-én, hétfőn tudják benyújtani az érintett szülők az iskola portáján található formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával.
Ebben az esetben a hiányzó tanuló önállóan folytathatja tanulmányait a Kréta rendszerben rögzített tanórai tananyag és házi feladat alapján. A jelenléti és a digitális oktatás párhuzamos folytatására nincs mód.
A tanuló távolmaradása hiányzásnak minősül. Ha a hiányzás mértéke meghaladja a 250 órát a tanévben, és a tanuló teljesítménye érdemjegyei alapján nem értékelhető, osztályozó vizsgán tehet eleget tanulmányi kötelezettségeinek.

A megszokott járványügyi intézkedéseket továbbra is szigorúan betartjuk:
- folyamatos fertőtlenítés
- kötelező maszkviselés a közösségi terekben
- távolságtartás
- étkezések járványügyi előírásainak betartása
- kötelező testhőmérséklet-mérés.

Megköszönve a szülők segítő együttműködését, jó egészséget kívánva:

Árvai Csilla
intézményvezető
0 Comments
Posted on 08 May 2021 by Maverick
Szülői tájékoztatás
Tisztelt Szülők!

2021. április 19-én az alsó tagozatos, 1-4. évfolyamok visszatérnek a jelenléti oktatásra, a hagyományos munkarendre. A szülő indokolt esetben kérheti gyermeke távolmaradásának igazolását az intézményvezetőtől. Ebben az esetben a hiányzó tanuló önállóan folytathatja tanulmányait a Kréta rendszerben rögzített tanórai tananyag és házi feladat alapján. A jelenléti és a digitális oktatás párhuzamos folytatására az alsó tagozatban nincs mód.
A tanuló távolmaradása hiányzásnak minősül. Ha a hiányzás mértéke meghaladja a 250 órát a tanévben, és a tanuló teljesítménye érdemjegyei alapján nem értékelhető, osztályozó vizsán tehet eleget tanulmányi kötelezettségeinek.
A felső tagozatosok 2021. május 10-én kapcsolódnak be a jelenléti oktatásba. Addig azon felsős tanulók számára, akik igénylik a gyermekfelügyeletet, az iskola azt biztosítja. Ennek igényét kérjük előző tanítási napon jelezni az osztályfőnöknek. Azon felsős tanulóink számára, akik az ebédet igénylik, az eddigi digitális oktatás alatt megszokott módon tudnak az ebédért jönni.
A megszokott járványügyi intézkedéseket továbbra is szigorúan betartjuk:
- folyamatos fertőtlenítés
- kötelező maszkviselés a közösségi terekben
- távolságtartás
- étkezések járványügyi előírásainak betartása
- kötelező testhőmérséklet-mérés.

Megköszönve a szülők segítő együttműködését, jó egészséget kívánva:

Árvai Csilla
intézményvezető
0 Comments
Posted on 16 Apr 2021 by Maverick
Friss információk
Kedves Szülők, Gyerekek, Kollégák!

Új információkkal rendelkezünk a nyitásról.

0 Comments
Posted on 14 Apr 2021 by Maverick
Beiratkozás tájékoztatás
TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben és telefonon, vagy az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén szükséges a lakcímkártya feltöltése, a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

A beiratkozás helye:

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola titkársága
4483 Buj, Rákóczi utca 6.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra van szükség, melyet kérjük, hozzanak magukkal:

- a gyermek személyi azonosságát igazoló hatósági igazolvány
- a gyermek oktatási azonosítója /az óvodától lehet elkérni/
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a gyermek nevére kiállított TAJ kártya

Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén az alábbi elérhetőségen lehet időpontot egyeztetni:
telefonon a 06-42-205-396, a 06-20-206-99-40 és a 06-20-512-47-96 telefonszámon
vagy
e-mailen a buj.iskola@gmail.com címen lehet.

Időpont egyeztetés nélkül személyes megjelenéssel történő beiratkozás nem lehetséges!

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseire felvilágosítást az intézményvezető – Árvai Csilla - és az intézményvezető-helyettes – Soltész Jánosné - ad a fent megjelölt telefonszámon, illetve e-mail címen.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
0 Comments
Posted on 08 Apr 2021 by Maverick
Jókívánság
Kedves Szülők!
Szeretném megköszönni támogatásukat, mellyel tanulóink digitális tanrendben történő oktatását segítették. Reméljük, már nincs sok hátra ebből az embert próbáló időszakból.
Minden tanulónknak, családjaiknak, partnereinknek áldott húsvéti ünnepeket és jó egészséget kívánok.
Árvai Csilla
intézményvezető
0 Comments
Posted on 31 Mar 2021 by Maverick
Ebédigény
Kedves Szülők!
A jövő héten csütörtökig (2021. 04. 01-ig) lesz ebéd főzés az iskolában, azután pedig Húsvét után keddtől (2021. 04. 06-tól) lesz újra. Kérjük, hogy az ebéd igényüket az osztályfőnököknek jelezzék! Közreműködésüket köszönjük.
0 Comments
Posted on 26 Mar 2021 by Maverick
Megemlékezés 1848-49-ről
Művészeti iskolánk ünnepi műsorának felvételét sajnos a vírus meghiúsította. A Kiss Kata Zenekarnak köszönhetően mégis ünnepi hangulatot teremthetünk. Fogadják szeretettel a Monokon készült ünnepi koncertjüket, így emlékezve az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire.

https://www.youtube.com/watch?v=64mt79cy95s
0 Comments
Posted on 15 Mar 2021 by Maverick
Közlemény
Kedves Szülők!
2021. március 8. napjától 2021. április 7-ig rendkívüli szünetet rendelt el az emberi erőforrás minisztere az óvodákban és az iskolákban egyaránt.
2021. március 8-tól, hétfőtől Buj Község Önkormányzata a Buji Aranyalma Óvoda, Bölcsőde és Konyha által, közétkeztetés keretében biztosítja a gyermekek, tanulók részére az ebédet, az előzetesen leadott szülői igények alapján.
Az étel kiosztása a járványügyi szabályok szigorú betartásával.
Az ebéd igényt az óvodai és iskolai pedagógusok felé kérjük jelezni.
Aki nem adja le az ebéd iránti igényét, annak részére nem tudunk étkezést biztosítani.
Akik ebédet igényelnek azok részére munkanapokon 10:30 órától 12:30 óráig az étel kiosztása az ebédlő bejáratánál történik. A fertőzés megakadályozása érdekében eldobható ételhordóban biztosítjuk az ebédet!

Az ételosztás a járványügyi szabályok szigorú betartásával az alábbi helyszínen történik:
4483 Buj, Rákóczi utca 6. szám alatti iskolai ebédlő bejárata


Kelt.: Buj, 2021.03.05.

Halász Melinda
Megbízott intézményvezető
0 Comments
Posted on 05 Mar 2021 by Maverick
Szülői tájékoztatás
Kedves Szülők!

A 17/2021. (III.5.) EMMI határozat alapján 2021. március 8-tól március 31-ig digitális munkarendben folyik majd az oktatás órarend szerint minden nap a megbeszélt digitális platformokon. Kérjük a szülőket, segítsék a gyerekeket abban, hogy bejelentkezzenek időben minden tanórára és a délutáni foglalkozásokra! Ez a rendkívüli időszak nem jelent szünetet.
Kérjük a tanulókat, otthon tartózkodjanak, vegyenek részt a tanulmányi munkában.

Gyermekfelügyeletet a járványhelyzetre való tekintettel nem szervezünk a rendelet értelmében. Szíves megértésüket köszönjük.

Kérjük a kedves szülőket, amennyiben a Covid-fertőzés gyanúja, vagy igazolt fertőzés, vagy karantén elrendelése felmerül a családban a tanulót vagy a szülőket érintően, kérjük, haladéktalanul jelezzék az osztályfőnök, vagy az intézmény vezetése felé. Ezt a digitális oktatás időszakában is követnünk kell, természetesen az adatvédelmi szabályok betartása mellett.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.
Minden tanulónknak és családjuknak is kitartást, jó egészséget kívánunk.

Az iskola vezetősége
0 Comments
Posted on 05 Mar 2021 by Maverick
Támogatás
"Kedves Szülők, Rokonok, Ismerősök!

Kérjük, ha tehetik, támogassák a Buji Iskolásokért Alapítványt adójuk 1%-ával.
Adószámunk: 18804548-1-15

Támogatásukat a buji iskola tanítványai nevében is köszönjük.

Az alapítvány kuratóriuma"

Köszönettel:

Árvai Csilla
intézményvezető
0 Comments
Posted on 18 Feb 2021 by Maverick
Meseolvasó verseny
Újabb versenyeredménnyel büszkélkedhetünk 2.osztályos tanítványaimmal. Az " Életmese" hangos meseolvasó országos versenyen bronz minősítést szerzett Kónya Hanna, Balogh Fábián és Csikós Linett. Ezüst minősítésben részesült Hegyes Simon, Stadler Botond és Tudlik Zsombor. Ez különösen szép teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy online körülmények között tanultunk meg olvasni. Az illusztrációs versenyen arany minősítéssel értékelték Orosz Kamilla csodálatos rajzát. Nagyon büszke vagyok rájuk! Dr. Némethné Kósa Mónika tanító néni
0 Comments
Posted on 21 Jan 2021 by Maverick
Téli szünet


"Kedves Szülők! Kedves Diákjaink!

Kérjük, a téli szünet idején is tartsák be a járványügyi előírásokat! Ezt az időszakot használják ki pihenésre, lehetőleg szűk családi körben! Tartózkodjanak a családok a nagy létszámú összejövetelektől a fertőzésveszély megakadályozása érdekében!
Ezen előírások betartása nagyon fontos ahhoz, hogy zavartalanul és egészségesen kezdhessük meg a 2021-es évi iskolai életet.

Áldott ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új évet kívánva:

Árvai Csilla
intézményvezető"
0 Comments
Posted on 22 Dec 2020 by Maverick
Megemlékezés
Emlékezzünk az '56-os eseményekre! Művészeti iskolánk tanítványai a pandémiás helyzetre való tekintettel rendhagyó módon készültek az ünnepre, melyet az alábbi videóban mutatnak be. Felkészítő pedagógusok: Pál Mónika Katalin, Valcsák Tünde, Deme Viktor, Koi Gergő. A technikai hátteret Pető Attila és Mester János biztosította.
https://youtu.be/hKGDRWx9dNo
0 Comments
Posted on 22 Oct 2020 by Maverick
Őszi szünet tájékoztató
Kedves Szülők!
Kedves Diákjaink!

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap: november 2. hétfő.
Az emberi erőforrások minisztere őszi szünetre vonatkozó javaslatai alapján kérem Önöket, segítsék a járvány visszaszorítását! Fontos, hogy a gyerekek a kontaktusszám csökkentése érdekében lehetőleg családjukkal töltsék el a szünidőt! Lehetőleg kerüljék el azokat a helyszíneket, rendezvényeket, ahol zárt térben sokan vannak, és minimalizálják az iskolatársaikkal vagy más intézmények diákjaival is a közös, a vírus terjedése szempontjából kockázatos programokon való részvételüket! Használjuk ennek érdekében az őszi szünet kínálta lehetőséget úgy, mintha arra az egy hétre rendkívüli szünetet rendeltünk volna el! Ugyanilyen fontos, hogy a tanulók, a pedagógusok, a családok igyekezzenek egyaránt a lehető legkevesebb családon kívüli szociális érintkezés mellett, pihenéssel és feltöltődéssel tölteni a szünet napjait! Az idősek védelme érdekében a nagyszülőkkel kizárólag egészséges állapotban, a védelmi intézkedések betartásával történjen személyes érintkezés!

Együttműködésüket megköszönve, jó egészséget kívánva:
Árvai Csilla
intézményvezető
0 Comments
Posted on 22 Oct 2020 by Maverick
Szünidei étkezés
0 Comments
Posted on 13 Oct 2020 by Maverick
Magyar Államkincstár Tájékoztatás


0 Comments
Posted on 30 Sep 2020 by Maverick
Közlemény
Kérjük a kedves szülőket, amennyiben gyermekükön vagy saját magukon, családtagjaikon a COVID-19 fertőzés jeleit tapasztalják, esetleg Önök vagy gyermekük pozitív teszteredménnyel rendelkezik, vagy önkéntes illetve hatósági karanténba kerültek, haladéktalanul jelezzék intézményünknek.

Központi telefonszámunk: +36 (42) 205-396
0 Comments
Posted on 17 Sep 2020 by Maverick
Közlemény
Kérjük azokat a szülőket, akik gyermekeikre vonatkozóan rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, hátrányos helyzetűek, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, az ezekről szóló határozatok lejárati időpontját legyenek szívesek követni, a dokumentumok megújításáról időben gondoskodni, hiszen ennek hiányában nem lesznek jogosultak a gyermekek a kedvezményes étkezésre.

Árvai Csilla
intézményvezető
0 Comments
Posted on 09 Sep 2020 by Maverick
Tanévnyitó istentisztelet
Kedves Tanár nénik, Tanár bácsik, Ovónénik, kedves Gyerekek!
Szeretettel hívlak Titeket szept. 6-án 10 órára a Buji Református Templomba tanévnyitó istentiszteletre!
Gyertek szüleitekkel hogy együtt kérjük Isten áldását erre az új tanévre!!!
Várlak titeket szeretettel!!!
0 Comments
Posted on 03 Sep 2020 by Maverick
Tanévnyitó tájékoztató
Kedves Szülők!
Kedves Tanulóink!

A 2020/2021. tanév 2020. szeptember 1-jén veszi kezdetét a tervek szerint hagyományos módon.
A tanévnyitó ünnepséget 2020. szeptember 1-jén, kedden 9 órai kezdettel tartjuk az iskola hátsó udvarán a járványügyi intézkedések betartása mellett.
Kérjük, egy-egy tanulóval legfeljebb egy felnőtt kísérő érkezzen erre az eseményre, hogy elkerüljük a nagy tömeget.
A 3., 4., 5. órában osztályfőnöki órák lesznek, melyek keretében a tankönyvosztásra is sor kerül. 5. órát követően (ebéd után) a gyerekek hazamennek. A napközi, tanulószoba elmarad.
Szeptember 2-ától hagyományos munkarendben, 8 órától 16 óráig tartanak majd a foglalkozások.


Árvai Csilla
intézményvezető

0 Comments
Posted on 24 Aug 2020 by Maverick
Tanszercsomag tájékoztató
Tisztelt Szülők!

A RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt minden hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló számára ingyenes tanszercsomagot biztosít ebben a tanévben is.
Azon tanulók szülei, akik érvényes HH, vagy HHH határozattal rendelkeznek, a tanszercsomagot az iskola titkárságán vehetik át
2020. augusztus 26-án, szerdán 8 és 13 óra között.

Árvai Csilla
intézményvezető
0 Comments
Posted on 24 Aug 2020 by Maverick
Tanévzáró helyett
Kedves Tanulóink! Kedves Szülők!

2020. június 18-án, bár rendhagyó módon, de véget ért a gyerekek számára a tanév. Az osztályközösségekben megtartott tanévzáró ünnepségek családias hangulatban zajlottak. Átvették a gyerekek a bizonyítványokat, a megérdemelt jutalomkönyveket, okleveleket. Az utóbbi néhány hónap különösen megterhelő volt a gyerekek, a szülők és a pedagógusok számára egyaránt. Mégis azt mondhatjuk, ismeretekkel, képességekkel gazdagodva zárhatjuk le a tanévet.
Bár sok versenyt „elvitt a vírus”, néhányban bizonyították tanítványaink rátermettségüket és szép sikereket értek el! Gatulálok a gyerekeknek és a felkészítő pedagógusoknak egyaránt.
Huszonhét tanulónknak az utóbbi hónapok kihívásai ellenére is sikerült kitűnő bizonyítványt szerezni, melyhez itt is gratulálok.
Kitűnő tanulók:
1. o.
Balogh Fábián
Csikós Linett
Hegyes Simon
Stadler Botond
Tudlik Zsombor Zsolt
2. o.
Balogh Balázs
Csáki Levente
Szilágyi Bence
Toma Marcell
3. o.
Balogh Hanna
Sipos Máté Soma
Lakatos Anna Léna
Kató Eszter
Lipkovits Attila
4. o.
Inzsöl Liliána
Kubik Réka
Csikós Árpád
5. o.
Szász Vanda
Orosz Márkó
Sárosi Eszter
Szentpéteri Bianka
Tudlik Jázmin Tímea
6. o.
Bodnár Boglárka
7. o.
Szász Viktória
Tropa Bianka Vivien
Zson Ágota
8. o.
Vincellér Tas Benedek

Köszönjük a szülők egész éves munkáját, támogatását, de különösen a digitális oktatás idején bizonyított helytállásukat!
Azon szülőknek, akik egész tanéven át segítették, támogatták az iskolában folyó nevelő-oktató munkát és legaktívabban kapcsolódtak be az iskolai életbe, köszönjük együttműködésüket és reméljük, a jövőben is ilyen lelkesen vesznek majd részt gyermekeink iskolai mindennapjaiban.
Ők:
Bodnár András
Csáki Attila
Csákiné Mátyás Szilvia
Csengeri Tiborné
Csikósné Turcsányi Tímea
Fodor Györgyné
Hegyes Józsefné
Humicskóné Szilágyi Beáta
id. Toma Sándor
Inklovics Andrásné
Inzsöl-Kovács Erika
Juhászné Benyó Szilvia
Kanalas László
Katóné Hranina Mária
Kónyáné Balog Ibolya
Kovács Melinda
Kozmáné Ilku Mónika
Kubik József
Kupai Katalin
Lakatos Enikő
Lakatos Lilla
Lakatos Zoltánné
Lipkovits Attila
Lipkovitsné Harkály Melinda
Mikita Sándor
Mokánszki Ilona
Nagy Jenőné
Nagy Zoltánné
Oláhné Durányik Judit
Orosz Mihályné
Ördögné Dobrai Katalin
Prokop Katalin
Simonné Molnár Erszébet
Stadlerné Jónai Erzsébet
Szilágyi Ferencné
Tománé Verba Anett
Tudlikné Inklovics Tímea
Vajda Éva
Vincellér Tibor
Zsonné Mihalik Ágnes
Minden tanulónknak és a szülőknek is kellemes pihenést kívánok a nyári szünetre!

Árvai Csilla
intézményvezető


0 Comments
Posted on 21 Jun 2020 by Maverick
Beiratkozás 2020/2021


BEIRATKOZÁS
2020/2021


Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
Intézményünk neve, OM-azonosítója:
Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, OM: 033565

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
• nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.


2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.
• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteki napokon 8-13 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


Tisztelettel: Árvai Csilla
intézményvezető

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
0 Comments
Posted on 03 Apr 2020 by Maverick
Tájékoztatás
Kedves Szülők! Kedves Diákok!
A digitális oktatás zavartalanabb biztosítása érdekében az Edmodo programot használjuk egységesen az iskolában. Kérek minden diákot, hogy regisztráljanak az Edmodo felületén diákként és vegyék fel tantárgyaikat a kapott kódok alapján. A kiadott feladatok megoldásait is ide kérjük feltölteni! Ne az üzenőfalra töltsétek fel a kész munkáitokat, hanem a kiadott feladat megoldásaként! Tóth Lajosné, Erika tanár néni tett fel ide, az iskola oldalára ennek használatáról oktató videókat. Nézzétek meg, benne van minden hasznos tudnivaló!
Köszönöm a Szülők támogató segítségét ebben a mindannyiunknak új kihívásokat jelentő időszakban! Bízom benne, hogy mindenki hamar megszokja a felületet, annak használatát és mindannyiunk számára kicsit könnyebbé válik ezáltal a digitális oktatás folyamata.
Árvai Csilla, intézményvezető
0 Comments
Posted on 23 Mar 2020 by Maverick
Fontos tudnivalók szülőknek III.
Kedves Szülők!

Annak érdekében, hogy gördülékenyebb és szervezettebb legyen a tanulóink otthoni napirendje, az alábbi digitális munkarendet kérjük betartani és betartatni a tanulókkal:
8-10 óráig: feladatkiosztás, egyeztetések, megbeszélések a pedagógusokkal
10-12 óráig: tanulás, tanulás segítése a pedagógus által, online órák megtartása
12-14 óráig: pihenés, szabad levegőzés, tesi órák, mozgásos feladatok megoldása, megvalósítása, a pedagógusok egyéb teendőiket látják el (ellenőrzés, javítás, feladatok összeállítása, anyag keresése stb.)

14-16 óráig: tanulás: ekkor ismét segítjük a gyerekek haladását, ekkor megint lehetnek videós órák, csoportmegbeszélések, egyéni segítések online formában, illetve egyéb feladatmegoldások

Annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a tanulók otthoni tanulása, kérjük ennek betartását.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy a hivatalos és elsődleges (de nem kizárólagos) fórum a tanulók tanulmányi munkájában a KRÉTA elektronikus napló felülete. Itt megtalálható minden feladat, amelyet a tanulók számára adunk.

Kérem, mindenki töltse le a KRÉTA alkalmazást, hogy nyomon tudja követni gyermeke tanulmányi munkáját!

Akinek bármilyen gondja akadna az alkalmazás letöltésével, használatával, vagy esetleg a belépéssel (mert pl. elveszett a belépési azonosító), írjon a buj.iskola@gmail.com címre és segítünk a problémát megoldani.

Árvai Csilla, intézményvezető
0 Comments
Posted on 19 Mar 2020 by Maverick
Fontos tudnivalók szülőknek II.
Kedves Szülők!

Tanítási napokon a járványügyi helyzet miatt az iskola nagyon indokolt esetben (pl. halaszthatatlan orvosi vizsgálat vagy kezelés) gyermekfelügyeletet biztosít az azt igénylő szülők általános iskolás gyermeke számára.

Kérem, az igényeket e-mailben az érintett nap előtti tanítási napon legyenek szívesek jelezni a buj.iskola@gmail.com címre. A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében kérem, csak valóban indokolt esetben éljenek a kedves szülők ezzel a lehetőséggel.

Árvai Csilla, intézményvezető
0 Comments
Posted on 19 Mar 2020 by Maverick
Fontos tudnivalók szülőknek I.
Kedves Szülők!

Aki igényli általános iskolás gyermeke számára munkanapokon az ebédet, jelezze igényét Mikovics Miklósnénál a 20/3200189 telefonszámon! Minden hét pénteken 8-10 óra között van lehetőség a következő heti ebédigény leadására. Tehát a jövő heti igényt holnap 8-10 óráig szükséges leadni.

Az ebéd kiosztása minden munkanapon 11 és 12 óra között történik azok számára, akik igényüket leadták, az ebédlő bejáratánál saját ételhordóba.

További információt az ebédről az erről szóló polgármesteri hirdetményben találnak.

Árvai Csilla, intézményvezető
0 Comments
Posted on 19 Mar 2020 by Maverick
E-Kréta használata
Kedves Szülők!

Akinek bármilyen gondja akad az e-Kréta használata során, akár a felhasználói jelszót kell pótolni, gondja akad a belépéssel, vagy bármi más kérdés van, az alábbi e-mail címen kérhet segítséget:

buj.iskola@gmail.com
0 Comments
Posted on 17 Mar 2020 by Maverick
Nemzeti ünnepünk
0 Comments
Posted on 15 Mar 2020 by Maverick
Rendkívüli hírek
Kedves Szülők!

A koronavírus miatti új munkarend 2020. március 16-i bevezetéséről szóló Kormányhatározat értelmében a Kormány új, tantermen kívüli, digitális munkarendről döntött.
Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása.
A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók között online, vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő formában történik.
A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat, lehetőleg leginkább tartózkodjanak otthon!
Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kiscsoportokban célszerű megszervezni. A gyerekek felügyeletét nem javasoljuk a nagyszülőkre bízni, hiszen, ők a legveszélyeztetettebbek!
2020. március 16-tól a szülők igénye alapján, indokolt esetben a Nyíregyházi Tankerületi Központ munkanapokon megszervezi a tanulók napközbeni, kiscsoportos felügyeletét egyeztetés alapján.
Kérjük, aki nem tud semmiképpen gyermeke felügyeletéről gondoskodni hétfőtől, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel és jelezze neki!
A gyermekétkeztetés biztosítása önkormányzati feladat.
A főzésre jelenleg is használt konyha továbbra is rendelkezésre áll, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, helyben, optimális módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (pl. kiszállítással). Ezügyben már felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal.

Kérjük a szülők szíves együttműködését ebben a nehéz helyzetben, mely új kihívások elé állít mindannyiunkat. Bízunk abban, hogy közösen képesek leszünk leküzdeni a vírusveszély okozta akadályokat.
0 Comments
Posted on 14 Mar 2020 by Maverick
Rendkívüli tájékoztatás
Kedves Szülők!
A miniszterelnök tegnap este bejelentette, hogy március 16-tól a gyerekeknek nem kell jönni iskolába. A pedagógusok digitálisan fogják oktatni a tananyagot.
Egyelőre várjuk az erről szóló kormányrendeletet és a Nyíregyházi Tankerületi Központ utasítását az oktatás további szervezésének menetéről.
Amint tudunk további részleteket, azt az iskola honlapján és facebook oldalán is közzétesszük.
Legyenek szívesek nyomon követni ezeket az oldalakat!
0 Comments
Posted on 14 Mar 2020 by Maverick
Közérdekű közlemény
A vírusfertőzés elkerülése érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy ezen a héten csütörtökön és pénteken már ne látogassák a tanítási órákat! A péntek délutánra tervezett 1848-as megemlékezés szintén elmarad. A nemzeti ünnepről más formában fogunk megemlékezni az iskolában. Megértésüket köszönjük.
0 Comments
Posted on 11 Mar 2020 by Maverick
Szülői fórum
Kedves Felsős Szülők!

2019. december 5-én, csütörtökön 17:00 órai kezdettel szülői fórumot tartunk az iskola 10-es tantermében, ahová Önöket is szeretettel hívjuk és várjuk.
Témája: gyermekeinket érintő kérdések, problémák
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Árvai Csilla
intézményvezető
0 Comments
Posted on 02 Dec 2019 by Maverick
Őszi szünet
0 Comments
Posted on 27 Oct 2019 by Maverick
Papírgyűjtés
Read more 0 Comments
Posted on 07 Oct 2019 by Maverick
Tanévnyitó
Kedves diákok és szülők!

A 2019/20-as tanév tanévnyitó ünnepségét 2019. 09. 02-án 9.00 órai kezdettel tartjuk.

Az ünnepség után a gyerekeknek osztályfőnöki órái lesznek, majd a 4. óra után ebédelnek és hazamennek. Hétfőn a délutáni foglalkozások még nem kerülnek megtartásra.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az ünnepélyes tanévnyitóra.
0 Comments
Posted on 01 Sep 2019 by Maverick
Néhány fontos tudnivaló az iskolával kapcsolatban a nyári szünetre
- Hivatalos tanügyi ügyintézésre kéthetente, szerdán, 9 és 13 óra között van lehetőség. A pontos időpontok a főbejáratnál kerülnek kifüggesztésre.
- A könyvtár hétköznaponként 8-16 óra között látogatható.
- Könyvtármozis vetítések lesznek a diákok számára. A programmal kapcsolatban a helyszínen lehet felvilágosítást kérni.
- Hétfőn délelőttönként 10 órától a könyvtárban kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők.
- A nyári szünetben, a fent említett eseteken kívül, az iskola épülete zárva van. Az udvart, sportpályát és az udvaron található játékokat használni tilos.
Mindenkinek kellemes nyarat kívánunk.
0 Comments
Posted on 02 Jul 2019 by Maverick
Beiratkozás a 2019-20-as tanévre
0 Comments
Posted on 01 Apr 2019 by Maverick
Nyílt tanítási napok
Kedves Szülők!
2019. 03.04-től 03.08-ig nyílt tanítási napokat szervezünk iskolánkban, melyekre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.
0 Comments
Posted on 27 Feb 2019 by Maverick
Jótékonysági bál 2019
Read more 0 Comments
Posted on 16 Jan 2019 by Maverick
Őszi szünet

Tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket, hogy iskolánkban az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5.
(hétfő).
Read more 0 Comments
Posted on 25 Oct 2018 by Maverick
Ünnepi megemlékezés


2018. október 19-én délelőtt 11 órától
községi és iskolai ünnepi megemlékezést tartunk az iskolában az 1956-os Forradalom évfordulója alkalmából.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
0 Comments
Posted on 17 Oct 2018 by Maverick
Tanévnyitó


Iskolánkban a TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

2018. 09. 03-án 9 órakor kezdődik, az iskola aulájában.

Az ünnepség után a tanulók tízórait kapnak, majd megkezdődik a tanítás. A felső tagozatban 3 osztályfőnöki óra lesz.
Az alsó tagozatos tanulók 12.30 körül mennek ebédelni, majd hazamennek.
A felső tagozatos gyerekek 13.00 óra körül ebédelnek és utána ők is hazamennek.
A tankönyveket hétfőn délelőtt az osztályfőnökök fogják kiosztani.
0 Comments
Posted on 27 Aug 2018 by Maverick
Tavaszi szünet
Intézményünkben a tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 04-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 05. (csütörtök).
Minden tanulónknak, dogozónknak és családjaiknak jó pihenést és kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk.
0 Comments
Posted on 29 Mar 2018 by Maverick
Igazgatói pályázat
Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4483 Buj, Rákóczi utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény , valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,,

• vagy Főiskola/egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve

• legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

• cselekvőképesség,

• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

• a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok megnevezésével),

• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

• a pályázó szakmai önéletrajza,

• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

• a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

• Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Veress Mária tanügyigazgatási-jogi referens nyújt, a 06/42-795-218 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Nyíregyházi Tankerületi Központ 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/153/01749-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola-Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. február 27.

• Nyíregyházi Tankerületi Központ honlapja - 2018. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására". A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/nyiregyhaza honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
0 Comments
Posted on 25 Mar 2018 by Maverick
Beiratkozás
0 Comments
Posted on 20 Mar 2018 by Maverick
Nyílt tanítási napok
Kedves Szülők és Érdeklődők!
2018. március 5. és 7. között nyílt tanítási napokat szervezünk intézményünkben.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, nagyszülőket tanóráinkon.
0 Comments
Posted on 03 Mar 2018 by Maverick
Iskolába csalogató
0 Comments
Posted on 28 Feb 2018 by Maverick
Rajzpályázat
0 Comments
Posted on 20 Feb 2018 by Maverick
Jótékonysági bál 2018
0 Comments
Posted on 28 Jan 2018 by Maverick
Iskolai farsang
Idén az alsó-és felső tagozatnak közös lesz a farsangi mulatság.


Produkcióval, jelmezzel készülhet minden résztvevő.
Minden tanulót szeretettel várunk.
0 Comments
Posted on 22 Jan 2018 by Maverick
Karácsonyi üdvözlet
Read more 0 Comments
Posted on 23 Dec 2017 by Maverick
Diákönkormányzati nap


2017. december 22-én Diákönkormányzati délelőtt lesz iskolánkban.
Reggel karácsonyi műsor, majd osztály keretekben szervezett programok lesznek délig.
Az alsó tagozat 11.40-től, a felső tagozat pedig 12.30-tól ebédel, ezután minden tanuló hazamegy.
A délutáni foglalkozások ezen a napon elmaradnak.
0 Comments
Posted on 18 Dec 2017 by Maverick
Advent
December 1-jén reggel 7.45-kor
meggyújtjuk az első gyertyát
az iskola adventi koszorúján.

0 Comments
Posted on 30 Nov 2017 by Maverick
Délutáni programok
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy

2017. november 21-én és november 24-én

iskolánkban a délutáni programok elmaradnak.

Az alsó tagozatban 4 óra a felső tagozatban pedig 5 óra megtartására kerül sor.
Ebéd után a gyerekek hazamennek.
0 Comments
Posted on 20 Nov 2017 by Maverick
Fűtés szerelés
Tájékoztatjuk a kedves szülőket és diákjainkat, hogy iskolánkban
2017. november 10-én
fűtés szerelési munkálatok végzésére kerül sor.

Ezért kérjük, hogy a tanulók rétegesen öltözködjenek a későbbi megfázás elkerülésére.

Mindenki megértésére számítunk.
0 Comments
Posted on 09 Nov 2017 by Maverick
Papírgyűjtési akció az iskolában
0 Comments
Posted on 02 Nov 2017 by Maverick
Tájékoztatás az Őszi szünetről
0 Comments
Posted on 24 Oct 2017 by Maverick
Megemlékezés
2017. 10. 20-án délelőtt bensőséges ünnepség keretében került sor a nemzeti ünnepről való megemlékezésre valamint az iskola épületének felújítás utáni átadására.

A programról készült fotók az "Iskolánk élete képekben" menüpontban tekinthetők meg.

Köszönjük a megjelenést mindenkinek, aki jelen volt és az ünnepi pillanatokban velünk osztozott.

0 Comments
Posted on 23 Oct 2017 by Maverick
Európai Sportnap
0 Comments
Posted on 04 Oct 2017 by Maverick
Tájékoztató a tanévkezdésről


Iskolánkban a TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

2017. 09. 01-én 9 órakor kezdődik, az iskola aulájában.

Az ünnepség után a tanulók tízórait kapnak, majd megkezdődik a tanítás.
Az alsó tagozatos tanulók 12.30-kor mennek ebédelni, majd hazamennek.
A felső tagozatos gyerekek 13.00 óra körül ebédelnek és utána ők is hazamennek.
A tankönyveket pénteken délelőtt az osztályfőnökök fogják kiosztani.
0 Comments
Posted on 29 Aug 2017 by Maverick
Nyári ügyelet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy tanügyigazgatási ügyek intézésére a nyári szünet ideje alatt

2017.július 05-én (szerda),
2017.július 19-én (szerda),
2017.augusztus 02-án (szerda),
2017.augusztus 16-án (szerda),

8 órától 12 óráig


tartott ügyeleti időben biztosítunk lehetőséget.

Iskola vezetősége
0 Comments
Posted on 18 Jul 2017 by Maverick
Pályázat


Nyíregyházi Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Buj II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16.-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4483 Buj, Rákóczi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
Magyar állampolgárság
büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt
cselekvőképesség
pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
vezetői tapasztalat (legalább 1-3 év)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezéssel)
90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan büntető eljárás hatálya, valamint foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
fényképes szakmai önéletrajz
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Dávidné Dr. Kovács Judit jogi referens nyújt, a 42/795-310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31. b II ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/153/2914/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Buj II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után tankerületi központ igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Buj II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető-helyettesi beosztására

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
0 Comments
Posted on 26 May 2017 by Maverick
Tavaszi szünet
Intézményünkben a tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda)

0 Comments
Posted on 12 Apr 2017 by Maverick
Első osztályosok beiratkozása
0 Comments
Posted on 20 Mar 2017 by Maverick
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Iskolánk frissen nyugdíjazott igazgatónője, Munkácsiné Kolozsi Katalin, nyugállományba vonulása alkalmából, az Emberi Erőforrások Minisztériumától megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. A kitüntetést Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője nevében, Soltész Jánosné, intézményünk megbízott vezetője adta át a téli szünet előtti sikeres karácsonyi DÖK-nap során.
Az emlékéremhez mindannyian szívből gratulálunk, a nyugdíjas évekhez pedig jó egészséget kívánunk.
0 Comments
Posted on 29 Dec 2016 by Maverick
Téli szünet
A tanév rendjének megfelelően
a téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

Minden tanulóknak, dolgozónknak és családjaiknak

BÉKÉS, ÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
0 Comments
Posted on 19 Dec 2016 by Maverick
Tanítás nélküli munkanap
2016. 12. 02-án tanítás nélküli munkanap lesz iskolánkban.
Szakmai napot tartunk.
0 Comments
Posted on 28 Nov 2016 by Maverick
Őszi Szünet
0 Comments
Posted on 26 Oct 2016 by Maverick
Munkanap


2016. 10. 15. tanítási nap lesz iskolánkban.
Hétfői órarenddel és rövidített órákkal dolgozunk.
A délutáni foglalkozások 14.00 óráig tartanak.
Gyermekfelügyeletet 16.00 óráig lehet igényelni.
Kérjük, aki igényli, az osztályfőnököknek jelezze!
0 Comments
Posted on 10 Oct 2016 by Maverick
Kitüntetés
A Rétközi Iskolaszövetség felterjesztése alapján kiemelkedő hatású oktatási-nevelési munkám elismeréseként Apáczai Csere János-díjat vettem át Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterétől, a Pesti Vigadóban. E siker elérésében segítettek a Kollégák, Tanítványok, Szülők - köszönet érte!
0 Comments
Posted on 12 Jun 2016 by Maverick
Művészeti Gála


Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

a 2015/16-os tanév
MŰVÉSZETI GÁLÁJÁRA

2016. 06.03-án 14.30 órai kezdettel

Helyszín: az iskola tornaterme

A műsorban fellépnek:
-Alsó tagozat színjátszó tagozat
-Felső tagozat színjátszó tagozat
-Furulya tanszak növendékei
-Grafika kiállítás az aulában
-Szerepelnek a néptánc szakkör csoportjai
0 Comments
Posted on 02 Jun 2016 by Maverick
Jótékonysági bál 2016
A 2016-os Iskolai Jótékonysági Bál

Március ötödikén ismét megtelt a Buji Általános Iskola csodálatosan feldíszített tornaterme, ahol az intézmény jótékonysági bálja 22. alkalommal került megrendezésre.

A rendezők nagy izgalommal, sok-sok munkával készültek, hogy az est mindenki számára maradandó élményt nyújtson. A zenéről a Hangulat trió gondoskodott.

A bált, egy szemet és lelket örvendeztető keringővel nyitották meg a jelenlegi diákok, majd csatlakoztak hozzájuk az egykori diákok, Igazgatónőnk tiszteletére. E csodás keringővel sikerült könnyet csalni az est Fővédnöke szemébe, s eszébe juttatni pályafutása gyönyörű emlékeit. A koreográfiát betanította: Valcsák Tünde valamint segítői: Pál Mónika, Soltész Jánosné és Laurinyecz László voltak.

Aztán Laurinyecz László felkészítésével az énekkar egy dalát halhattuk. Majd a néptáncosok egy görög tánccal örvendeztették meg a közönséget. Felkészítő tanáruk: Boros Mihály volt.

A következő műsorszám egy szalontánc a Charleston volt, melyet a negyedikes diákjaink előadásában láthattunk. Felkészítő tanáruk: Valcsák Tünde és Laub Ilona volt.

Majd ismét egy „Régi diákot” köszönthettünk a színpadon Laurinyecz Réka színésznő személyében, aki egy ABBA számot adott elő.

A műsor záróakkordjaként ismét kedves tanáraink műsorát láthattuk. Humoros és nagyon látványos műsorszámukkal felejthetetlen élményt nyújtottak a közönségnek.

A fellépő diákok minden évben újabb és újabb magas színvonalú műsorral kápráztatnak el mindek kedves vendéget. Köszönöm nekik és felkészítő tanáraiknak a szemet gyönyörködtető és szívet melengető előadást. A gyerekek szereplését egy kis ajándékkal jutalmaztuk melyet az osztályfőnököktől kaptak meg.

Ezután a finom és bőséges vacsora következett, amit a szakácsnőink a tőlük megszokott precizitással nagy odaadással készítettek. Aztán kezdetét vette a hajnalig tartó fergeteges hangulatú bál.

Megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak iskolánk igazgatójának. Munkácsiné Kolozsi Katalinnak a rendezvény fővédnökének, aki mindenben készségesen a segítségünkre volt.

Köszönöm az iskolaszék tagjainak, a" Buji Iskolásokért Alapítvány" tagjainak, az SZMK tagoknak, a pedagógusoknak, a szülőknek, az iskola összes dolgozójának a sok-sok munkát és segítséget.

Köszönet a felajánlóknak, köztük elsősorban Bazsó Istvánnak és feleségének, akik önzetlenül, nagy segítséget nyújtottak ismét.

Köszönet a szponzoroknak, és minden technikai dolgozónak, akik hozzájárultak bálunk sikeréhez.

Bálunk bevétele 742.920 FT volt, melyből a költségek levonása után 500.500 Ft maradt.
Az idén is arra törekszünk, hogy hasznos dolgokat vásároljunk a diákok számára.

Pénzbeli felajánlást tettek:

Id. Géczi Ferenc és felesége, Tarjányi András, Tilki József és felesége, Harkály László, Koczkás Zsolt, Takács László, Fibi Sándor és felesége, Graczka Istvánné, Németh Erzsébet, Napfény Nyugdíjas Egyesület, Fekete Katalin, Munkácsiné Kolozsi Katalin, Pető Attila, Szabó Gábor, Bazsó István, Barta Miklós Ferenc, Dr. Barta Adrienn, Dr. Barta Viktória, Harkály Gyuláné, Mátyás Edit.

Tárgyi felajánlások:

Tóth József, Kubik Mária (Pokol Tüze Kft.), Seregi János, Orosz Mihály, Tudlikné Inklovics Tímea, Mitruczki Erzsébet, Mamira Vilmos, Kövér Gyuláné, Kövér Gyula, Ifj. Kövér Gyuláné, Dr. Németh Károly, Harkály Lászlóné, Sárosiné Márton Anna, Oláh Mihály és felesége, Tarcza Lászlóné, Takács László, Dr. Papp Endre, Papp Edit Valéria, Gergely Gézáné & Németh József, ABC dolgozói, Buji Szociális Alapszolgáltató Központ,Vargáné Bukai Andrea, Fazekas András, Kocsis Dániel, Fodor György és felesége, Szabó Zoltán, Munkácsi József, TA-TE kft, Namény Tészta, Farkas Szabina, Sváb Gasztro kft, Erdélyiné Oláh Katalin, Erdélyi Árpád, Id. Bazsó Istvánné, Habina János & Habina Árpád, Dr. Munkácsi Máté, Dobiné Munkácsi Melinda, Halász Melinda, Szabóné Fekete Ágnes, Virágné Moldván Mária, Kiss Józsefné, Koós Róbert, Buji Egységes Óvoda és Bölcsőde dolgozói, Bazsó István, Inzsöl Zoltán, Kovács Miklós, Tóth Lajosné, Pócsik Zoltán, Kovács Adrienn, Bartáné Nagy Mária, Katóné Vince Judit, Vargáné Fekete Szilvia, Horváth Anita, Buji Házi Sütöde kft, Dr. Balogh Roland,Vaszil József és családja, Ifj. Toma László, Id. Toma László és felesége, Vass Istvánné, Dr. Elek Tamás .

Köszönjük mindazoknak, akik jótékonysági jegy vásárlásával hozzájárultak a bál bevételéhez.

Szeretnénk ezt a hagyományt minél hosszabb ideig megtartani és reméljük, hogy a segítőkészség és jóakarat továbbra is megmarad.

Fodor Györgyné
Az iskolaszék elnöke
0 Comments
Posted on 05 May 2016 by Maverick
Iskolai beiratkozás 2016
0 Comments
Posted on 20 Mar 2016 by Maverick
Megemlékezés Március 15-ről
Az iskolai megemlékezést Március 15-ről
2016. 03. 11-én 8 órai kezdettel tartjuk az iskola aulájában.

0 Comments
Posted on 10 Mar 2016 by Maverick
Jótékonysági bál 2016
0 Comments
Posted on 03 Mar 2016 by Maverick
Farsangi mulatság


Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a 2016. 02. 05-én 14 órakor kezdődő
Farsangi mulatságunkra.
Helye az iskola tornaterme.

0 Comments
Posted on 04 Feb 2016 by Maverick
Félév


A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

0 Comments
Posted on 12 Jan 2016 by Maverick
Téli szünet
A téli szünet 2015. 12. 21-től 2016. 01. 01-ig tart.

Az első tanítási nap a szünet után 2016. 01. 04.

2016. 01. 05-én 16.00 és 18.00 óra között mindkét tagozaton fogadó órát tartunk. Minden szülőt szívesen látunk.

A szünetre mindenkinek jó pihenést kívánunk.
0 Comments
Posted on 19 Dec 2015 by Maverick
Rajzpályázat
December elején a következő levelet kaptuk egy országos rajzpályázat szervezőitől:

"Örömmel értesítjük, hogy közel 2500 pályamunka közül Kövér Ágnes Gréta rajzát beválasztotta a zsűri a tíz nyertes alkotás közé. A pályázaton díjazott tanulók 40 ezer forint értékű, Decathlon-ban levásárolható ajándékkártyát kapnak."

Az alábbi linken tekinthetők meg a nyertes pályaművek:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.423646087825311.1073741834.414512938738626&type=3

Íme a győztes rajz és büszke alkotója:

Gratulálunk a kis művésznőnek és felkészítő tanárának, Pető Margarétának!
0 Comments
Posted on 12 Dec 2015 by Maverick
Télapó itt van!


A mi iskolánkba is ellátogatott a Télapó. Kinek mikulás bulit, filmvetítést, kinek mikulás csomagot hozott. Minden kis nebulónknak sok csokoládét, piros almát és mogyorót kívánunk.
0 Comments
Posted on 06 Dec 2015 by Maverick
Nemzeti ünnepünk megünneplése

Iskolai megemlékezés a tanítási órák után.
Alsó és felső tagozatban két tanítási óra után ünnepi köszöntő, majd járőr verseny.
Az alsó tagozat 12.30-kor a felső tagozat pedig 13.00-kor fejezi be a tanítási napot.

Az őszi szünet 10. 26-tól 10. 30-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap 11. 02 (Hétfő)
0 Comments
Posted on 21 Oct 2015 by Maverick
Pályaválasztási kiállítás
2015. 10.15-én délután iskolánk 8. osztályos tanulói pályaválasztási kiállításra utaznak Nyíregyházára. A kiállításon segítséget és ötleteket kaphatnak a közelgő pályaválasztáshoz, megismerkedhetnek a középiskolák nyújtotta lehetőségekkel.
0 Comments
Posted on 12 Oct 2015 by Maverick
Országos Könyvtári Napok iskolánkban
Október 5-én két érdekes program keretében csatlakozott iskolánk az Országos Könyvtári Napok programsorozatához.
Délelőtt Nógrádi Gábor íróval beszélgethettek tanulóink egy író, olvasó találkozón. Délután a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei szórakoztatták gyermekeinket, a Ludas Matyi című előadással.
A programokról készült fotók megtekinthetők az "Iskolánk élete képekben" menüpont alatt.
0 Comments
Posted on 06 Oct 2015 by Maverick
Tanévnyitó

Kedves Diákjaink!

Örülünk vagy sem, de lassan elmúlik a nyár és vele a nyári szünidő is.

Tanévnyitó ünnepségünkre
2015. 09. 01-én 7.30 órai kezdettel kerül sor.
Minden tanulót és szülőt örömmel várunk.

A tankönyvek kiosztására várhatóan az első tanítási napon kerül sor. Az osztályfőnökök fogják kiosztani a gyerekeknek.
"Az Önkormányzat minden általános iskolai tanuló részére, aki a II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója iskolai füzetcsomagot biztosít. A támogatás igénybevételének feltétele a Buji Polgármesteri Hivatalban támogatás iránti kérelem benyújtása. (Támogatási kérelmet Jaczina-Huncsik Ágnes szociális előadónál lehet benyújtani.) A füzetcsomagok kiosztása a Buji Polgármesteri Hivatalban fog történni."
0 Comments
Posted on 25 Aug 2015 by Maverick
Információk a tankönyvről
A 2015/2016. tanévre vonatkozóan a tankönyvek tanulók részére történő átadásának menetéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket.

Az Általános Iskola 1-2-3. osztályában a diákok INGYEN kapják a könyveket.

A tankönyvfelelős által előre elkészített tanulói csomagok átadására az ELSŐ TANÍTÁSI HÉTEN előre ütemezetten kerül sor.

A KELLO nem küld előre díjbekérőt a fizetős diákoknak, a leszállított könyveket számlázzák ki, a fizetős diákok számláit egyben az iskolának küldik ki és az iskola adja át a diákoknak.

1. Fizetős státuszú diákok esetében az alaprendelés számláját a szülők/diákok a tankönyvekkel együtt, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében kapják meg. A BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2015. SZEPTEMBER 15. A befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány.

Pót és visszáru esetében a számlát a szülők/diákok utólag az iskola segítségével a tankönyvek átvételekor kapják meg. Befizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 napon belül. A befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány.

2. Nem fizetős státuszú diákok esetében az alaprendelés számlája a leszállított tankönyvek alapján készül utólag. Az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg legkésőbb 2015. szeptember 15-ig.
Pót és visszáru esetén a számla a leszállított tankönyvek alapján készül utólag. Az intézményi számlákat az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb 2015. október 30-ig
0 Comments
Posted on 14 Aug 2015 by Maverick
Tanévzáró


Kedves Szülők és Tanulók!

2015. 06. 18-án 17 órai kezdettel

Tanévzáró Ünnepséget

tartunk az iskola udvarán.

Minden tanulónk és szüleik megjelenésére számítunk.
0 Comments
Posted on 17 Jun 2015 by Maverick
Ballagási ünnepség


Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a
2015. Június 13-án 10 órai kezdettel tartandó
Ballagási Ünnepségünkre.

0 Comments
Posted on 10 Jun 2015 by Maverick
Művészeti Gála


2015. június 4-én (csütörtökön), 15 órai kezdettel az iskola tornatermében kerül sor a hagyományos művészeti gálánkra. Egész biztos, hogy az idén is kitűnő produkciókat láthatunk.
0 Comments
Posted on 01 Jun 2015 by Maverick
Fogadó óra
Tisztelt Szülők!
2015. Május 19-én Szülői értekezlet és fogadó óra lesz az iskolában
16.30 és 18.30 között.
Mindenkit szeretettel várunk.
0 Comments
Posted on 17 May 2015 by Maverick
Pályázati lehetőség

0 Comments
Posted on 21 Apr 2015 by Maverick
Beiratkozás a 2015/16-os tanévre
0 Comments
Posted on 12 Apr 2015 by Maverick
Tavaszi szünet
Iskolánkban a tavaszi szünet

2015. 04. 02-től 2015. 04. 07-ig tart.

A szünet utáni első tanítási nap 2015. 04. 08. (szerda)

Minden tanulónknak és munkatársunknak jó pihenést kívánunk.

0 Comments
Posted on 31 Mar 2015 by Maverick
Fogadó óra
2015. 03. 30-án (hétfőn)
Fogadó óra lesz az iskolában 16.30-tól 18.30-ig.

A fogadó óra elején egy előadást hallgathatnak meg a szülők
az internetezés veszélyeiről, az iskola 10-es termében.
Mindenkit szeretettel várunk.
0 Comments
Posted on 29 Mar 2015 by Maverick
Beiratkozás a 2015/16-os tanévre
0 Comments
Posted on 17 Mar 2015 by Maverick
Tájékoztató
0 Comments
Posted on 03 Mar 2015 by Maverick
Márciusi programok
MÁRCIUSI PROGRAM
 03.03. RISZ felsős rajz verseny lesz Gávavencsellőn.
5 tanuló +1 kísérő. Felelős: Pető M.
 03.06. péntek délutáni programok, ill. napközi otthon nem lesz. A nevelők a terem díszítésében, berendezésében vesznek részt.
 03.07. 19:00 Iskolai jótékonysági bál.
 03.11. RISZ angol verseny Ibrányban. 4+2 fő. Felelős: angoltanárok.
 03.11. megyei informatika verseny a nyíregyházi Közgazdasági Szakközépiskolában. 1 fő 7.o. tanuló+1 kísérő. Felelős: MKK.
 03.11. 16:15 tájékoztató a 2015/16. tanév hitoktatási rendjéről.
helyszín: 10. sz. terem. Felelős: SJné.
Az osztályfőnökök tájékoztassák a szülőket az ellenőrzőkben, a jelenlegi 1-2, ill. 4-5-6. évfolyamokat érinti.
 03.13. 8:00 megemlékezés március 15-ről.
Felelős: PM, ill. minden of.
 03.16-20. Nyílt tanítási hét. Felelős: minden of. a szülők tájékoztatásáért.
 03.26. RISZ történelem verseny, melyet iskolánk szervez.
Felelős: PM, GF.
 03.26. filharmónia bérleti előadás – Nyíregyházán. Felelős: LL.
 03.30. hétfő 16:30-18:30 fogadó óra.

ÁPRILISI ELŐZETES
- 04.01. Tanítás nélküli DÖK-nap.
8-12 óra között alsós programok, ebédelés – hazaengedés,
8-12:40 óra között felsős programok, ebédelés – hazaengedés.
- 04.08. Az 1. tanítási nap.
0 Comments
Posted on 03 Mar 2015 by Maverick
Jótékonysági Bál
0 Comments
Posted on 02 Mar 2015 by Maverick
Farsang


2015. 02. 27-én délután nagy sikerű farsangi mulatságot tartottunk az iskola tornatermében az alsó és felső tagozatos tanulóink közreműködésével.
Mindenkinek köszönjük a felkészülést és a részvételt.
Az eseményről készült fotókat a fotógalériánkban lehet megtekinteni.
0 Comments
Posted on 28 Feb 2015 by Maverick
Felhívás

Tisztelt Adózó Szülő, Hozzátartozó, Egykori Buji Diák!

Ha a napokban készíti az adóbevallását, és fel tudná ajánlani adója 1 %-kát, a BUJI iskolások részére, kétféle lehetőség közül választhat:

BUJI ISKOLÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 1880458-1-15


Buji Diáksport Egyesület
Adószám: 18791879-1-15

Köszönjük, hogy segítette gyermekeinket!
0 Comments
Posted on 14 Feb 2015 by Maverick
Tájékoztatás
Tájékoztatjuk tanítványainkat és szüleiket, hogy

2015. 01.29-én(csütörtökön) 15:00 órai kezdettel

félévi tantestületi értekezletet tartunk nevelőinknek.

Ezért ezen a napon rövidített órák és rövidített délutáni foglalkozások lesznek.
0 Comments
Posted on 25 Jan 2015 by Maverick
Félévi hírek
Tájékoztatjuk tanítványainkat és szüleiket, hogy
2015. Január 10-e(szombat) tanítási nap, pénteki órarenddel és rövidített órákkal. A délutáni foglalkozások is rövidebbek lesznek.

Az első félév vége 2015. Január 16.

A tanulók a félévi értesítőiket 2015. Január 23-ig kapják meg.
0 Comments
Posted on 07 Jan 2015 by Maverick
Jókívánság
0 Comments
Posted on 25 Dec 2014 by Maverick
Fogadó óra
Kedves Szülők!

2014. 12.08-án 16:30 és 18:30 óra között fogadó órát szervezünk mindkét tagozaton.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
0 Comments
Posted on 02 Dec 2014 by Maverick
Decemberi programok iskolánkban
DECEMBERI PROGRAM

 12.01-19. Adventi – projekthetek.
 12.03. 14-16:00 Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny 1. fordulója – 12 tanuló részvételével
 12.06. Óvodai jótékonysági bál az ebédlőben vagy a tortanteremben.
 12.08.16:30-18:30 fogadó óra mindkét tagozaton.
 12.09. 17:00 Pályaválasztási szülői értekezlet.
 12.10. igazgatói értekezlet – szakértés, mérés együttértelmezése.
 12.13. tanítás nélküli munkanap: 8:00-14:00 szakmai tanácskozás.
 12.19. 8:00 karácsonyi gála.
9:00 Projektzárás.
11:00 alsó tagozat ebédeltetése
11:40 felső tagozat ebédeltetése
 12.20-2015.01.02. téli szünet.
 2015.01.05. – első tanítási nap.
0 Comments
Posted on 02 Dec 2014 by Maverick
Őszi szünet
Az őszi szünet iskolánkban

2014. Október 27-től 2014. Október 31-ig

tart.

A szünet utáni első tanítási nap

2014. November 3.
0 Comments
Posted on 15 Oct 2014 by Maverick
Szülői értekezlet


Ezúton értesítjük a Szülőket, hogy
2014. 09. 29-én 17 órai kezdettel
Összevont szülői értekezletet, majd ezt követően
osztály szülői értekezletet tartunk az iskolában.
Minden kedves szülőt szeretettel várunk.

0 Comments
Posted on 25 Sep 2014 by Maverick
A tanév rendje
A 2014/2015. tanév rendje a 35/2014. EMMI r. alapján

A szorgalmi idő a 2014/2015. tanévben:
 a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő)
 utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).
A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap.

Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.
2014.09.08-2015.06.10.

A tanítási év első féléve 2015. január 16-ig tart. Az iskolák 2015. január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünet a tanítási évben
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 Az őszi szünet 2014. október 27-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).
 A téli szünet 2014. december 22-tól 2015. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).
 A tavaszi szünet 2015. április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda).
0 Comments
Posted on 09 Sep 2014 by Maverick
Tanévnyitó


Tanévnyitó ünnepségünk ideje
2014. szeptember 1. 7.30

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

0 Comments
Posted on 27 Aug 2014 by Maverick
Tankönyvek
Kedves Szülők!
Néhány fontos tudnivaló a tanévkezdés illetve a tankönyvek kiosztása kapcsán.
Mivel bizonyára a legtöbben már megkapták a tankönyvcsomaghoz tartozó csekket, szeretnék elmondani néhány tudnivalót.
Az iskolából a rendelés leadását követően kiiratkozó tanuló ne fizesse be a könyvek árát, illetve a pótvizsgára küldött diák várja meg vizsgája eredményét a befizetéssel.
A tankönyvek árának befizetési határideje augusztusban lesz. Azok a Szülők, akik a kért határidőig nem tudják befizetni a könyvek árát, azt később is megtehetik, de a könyvek átvétele, csak a befizetésről/utalásról szóló igazolások bemutatásával lehetséges.
A tankönyvek ára utalvánnyal is fizethető lesz. Hogy milyen módon, és milyen utalványokkal arról a Tankönyvellátó honlapján időben adnak tájékoztatást.
Amennyiben a Szülők szeretnének tankönyvet vásárolni, azt a webshop.kello.hu oldalon regisztrációt követően megtehetik. A webshopon június 30-ig leadott rendelések fognak tanévkezdésre a szülők által megadott címre megérkezni. (Lakcím, vagy Kello-Infopont)
A megrendelt tankönyveket a tavalyihoz hasonlóan az első tanítási napon az osztályfőnökök fogják kiosztani.
Amennyiben újabb információim lesznek a tankönyvekről, a későbbiekben is tájékoztatni fogom a Szülőket.
Tóth Lajosné, tankönyvfelelős
0 Comments
Posted on 05 Aug 2014 by Maverick
Vakáció


Minden kedves tanulónknak és szüleiknek nagyon kellemes és napsütéses vakációt kívánunk!
Pihenjetek sokat és élvezzétek a szünetet!
Találkozunk szeptemberben.

Az iskola nevelőtestülete

0 Comments
Posted on 21 Jun 2014 by Maverick
Időpontváltozás
Szeretnénk tájékoztatni minden tanulónkat és szüleiket, hogy a tanévzáró ünnepségünk kezdetének időpontja megváltozott.

Az új kezdési időpont:
2014. 06. 20. 17 óra

Helyszín: az iskola udvara
0 Comments
Posted on 18 Jun 2014 by Maverick
Tanévzáró
Szeretnénk értesíteni minden diákunkat és a szülőket, hogy

Tanévzáró ünnepélyünket
2014. 06. 20-án tartjuk 15 órai kezdettel.

Helyszíne: az iskola udvara

Mindenkit szeretettel várunk!

0 Comments
Posted on 14 Jun 2014 by Maverick
Ballagás


Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a
2014. június 14-én
10 órakor kezdődő
ballagási ünnepségünkre.

Helyszíne: Buji II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

0 Comments
Posted on 12 Jun 2014 by Maverick
Meghívó
0 Comments
Posted on 19 May 2014 by Maverick
Felhívás
0 Comments
Posted on 05 Apr 2014 by Maverick
Hittanoktatás
Kedves Szülők!
A következő tanévben 5. évfolyamba lépő tanulók szülei szíveskedjenek az alábbi nyilatkozatot kitölteni és visszajuttatni az osztályfőnöknek 2014.04.15-ig.
A nyilatkozati lap alján vannak feltüntetve azok az egyházak, amelyek vállalták iskolánkban a hit- és erkölcstan oktatást.

0 Comments
Posted on 31 Mar 2014 by Maverick
Beiratkozás a 2014/15-ös tanévre
0 Comments
Posted on 19 Mar 2014 by Maverick
Hittan
KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 147004

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
4483 BUJ, Rákóczi u. 6.
________________________________________


ÉRTESÍTÉS


Kedves Szülők!


Értesítjük Önöket, hogy a 2014/15. tanév hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről az egyházi képviselők tájékoztatást tartanak az érdekeltek számára a következő időpontokban:

 A 2014/15. tanévben 1. osztályba lépő óvodai nagycsoportos szülők tanácskozása
2014. március 05. 17:00;
helyszín: az óvoda

 A 2014/15. tanév 5. osztályába lépő tanulók szülői értekezlete
2014. március 10. 17:00;
Helyszín: az iskola 4. osztályos tanterme

A beiratkozás időpontjáról, módjáról később adunk tájékoztatást.

Munkácsiné Kolozsi Katalin s.k.
igazgató
0 Comments
Posted on 19 Feb 2014 by Maverick
Alsós farsang


2014. 01. 31.-én 14 órai kezdettel az alsó tagozat tanulói farsangi mulatságot tartanak az iskola tornatermében.
A belépés ingyenes. A jelmezes felvonulás után zene és tánc lesz.
Mindenkit szeretettel várunk.

0 Comments
Posted on 30 Jan 2014 by Maverick
Új fotók életünkből
Február 24.-én délután az iskola ebédlőjében tartottuk a felsős tanulóknak a farsangi DÖK bulit. Felkerültek a galériába a DÖK farsangról készült fotók.
0 Comments
Posted on 25 Jan 2014 by Maverick
Januári programok
Január utolsó hetében a következő programok várnak még ránk:

 01.20-24. A szülők értesítése a tájékoztató füzetben.
Felelős: minden of.
 01.23. RISZ alsós helyesírási verseny – Paszab. 4+1
Felelős: Toma Erzsébet
 01.30. (csütörtök) 16:00 félévi záró értekezlet/havi prognózis.
Felelős: ig., beszámolási kötelezettséggel rendelkező pedagógusok.
 01.31. IPR keretből iskolai bútorzat, eszközök, könyv beszerzése.
 Két végzős, tanító szakos hallgató 8 hetes mentorálasa, a következő kollégák bevonásával: Dr. Némethné Kósa Mónika, Mátyás Edit, ill. Pál Mónika, Frank Edina.
0 Comments
Posted on 25 Jan 2014 by Maverick
Félévi előkészületek
A félév közeledtével sok program vár ránk. Néhány feladat az előttünk álló héten:

01.10-15. között: Félévi mérések:
alsó tagozat - 4.évf. mat., hangos olv., nyelvtan
felső tagozat: hangos olvasás 5. évf.

01.16. RISZ felsős helyesíró verseny – Nagyhalász. 7+1 fő
Felelős: FE.

01.17. a tanév 1. félévének vége.
alsós konferencia: 13:00
felsős konferencia: 14:30. Helyszín: nevelői szoba.
0 Comments
Posted on 13 Jan 2014 by Maverick
Karácsonyi üdvözlet
Minden kedves látogatónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog Új Esztendőt kívánunk.
0 Comments
Posted on 25 Dec 2013 by Maverick
Nyelvi témahét
A téli szünet előtti utolsó héten a nyolcadik évfolyam tanulói nyelvi témahét részesei voltak. Négy délutáni foglalkozás keretében gyakorolták az angol nyelvet különböző érdekes feladatsor segítségével. Dalszövegeket fordítottak, karácsonyi qiuzt oldottak meg, számítógépes vetélkedőn illetve szituációs gyakorlatokon vettek részt. Ez a programunk is része a Támop pályázatunknak. A gyerekek nagyon élvezték, hogy szórakoztató módon gyakorolhatták az idegen nyelvet. A programról készül fotókat a képgalériában lehet majd megtekinteni.
0 Comments
Posted on 25 Dec 2013 by Maverick
Comenius találkozó Németországban
2013. november 30. és december 7. között egy újabb Comenius találkozóra került sor a németországi Langensenbold iskolájában.
Négy tanuló és két pedagógus vett részt a programokon.
Iskolánk egy cigány népmese bábfeldolgozását mutatta be, melynek a videóját az alábbi webcímen lehet megtekinteni:
https://www.youtube.com/watch?v=9BqfkokYUHg
0 Comments
Posted on 10 Dec 2013 by Maverick
Projekthetek
2013. 09.23-tól háromhetes projekt tevékenység vette kezdetét iskolánkban „Mesélő kezek” címmel. A három hét során tanulóink osztálykeretekben ismerkednek hazánk kisebbségeinek képzőművészetével illetve népmeséivel.
0 Comments
Posted on 25 Sep 2013 by Maverick
Művészeti iskola


2013. 09.16.-án 16:30 órai kezdettel az iskola 8.sz. tantermében összevont művészeti szülői értekezletet tartunk.
Szeretettel várjuk az eseményre minden régi és új művészeti iskolás tanulónk szüleit.
0 Comments
Posted on 15 Sep 2013 by Maverick
Frissítés
Új tanév, új információk!
Iskolánk weboldala folyamatos frissítés alatt áll. Minden nap új hírekkel, képekkel találkozhat a látogató.
0 Comments
Posted on 14 Sep 2013 by Maverick
Tanévnyitó


Bármennyire is fájlaljuk, ismét vége a nyárnak.

A 2013-2014-es tanév megnyitó ünnepségét
2013. szeptember 2-án
7.30 perces kezdettel
tartjuk iskolánkban.
Az ünnepség után már el is kezdjük a munkát az első tanítási nappal, ezen a napon kerülnek kiosztásra a tankönyvek is.
Minden tanulónkat és szüleiket szeretettel várunk az ünnepségen.
0 Comments
Posted on 28 Aug 2013 by Maverick
Tankönyvek az első héten
Arról már bizonyára mindenki értesült a sajtóból, hogy ettől a tanévtől átalakul a tankönyvterjesztés rendje. A tankönyvtörvény 2011 novemberében történt módosítása létrehozta és a 2013/2014-es tanévtől kezdődően bevezeti az állami tankönyvforgalmazás új rendszerét. Az országos tankönyvellátást az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-n keresztül látja el.
A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott minden tanuló számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. Az ingyenes tankönyv felmenő rendszerű biztosításával párhuzamosan, az iskola köteles tartós tankönyvet rendelni adott tantárgyból (a matematika műveltségterület kivételével), ha ilyen előfordul a tankönyvjegyzéken. Ezt először a 2013/2014. tanévi tankönyvrendelés során kell alkalmazni az általános iskolák első évfolyamai vonatkozásában, majd azt követően tanévenként felmenő rendszerben.
Ennek tudatában a következőkről szeretném tájékoztatni a kedves szülőket.
Örömmel jelenthetem ki, hogy minden tankönyv megérkezett, minden tanulónak névre szólóan csomagolták. Idén a tankönyveket nem augusztusban, hanem csak szeptemberben fogjuk kiadni. A tanév első hetében mindenki meg fogja kapni a könyveit, amennyiben befizette annak ellenértékét a kapott postai utalványon vagy jogosult a normatív támogatásra és ezt igazolni is tudja.
Mint a fentiekből is kiderül, a következő tanévtől még több olyan tankönyvünk lesz, amit a tanév végén visszakérünk a tanulóktól, hiszen egyre több lesz a tartós tankönyv. Ezért ki kell dolgoznunk ennek a rendszerét is. Kérem a szülőket, hívják fel a gyerekek figyelmét, hogy vigyázzanak tankönyveikre a tanév folyamán, mert a következő évben társaik azokból fognak tanulni.
A tankönyvekkel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást majd az első összevont szülői értekezleten fogok nyújtani. Most arra kérek nyomatékosan minden szülőt, hogy amennyiben nem jogosult normatív támogatásra, mindenképpen fizesse ki a tankönyvek ellenértékét szeptember 1-ig. Ellenkező esetben nem kaphat a gyermeke tankönyvet.
A befizetést igazoló szelvényt, illetve a támogatásra jogosító igazolást a tanév első hetében, a tankönyvek kiosztásakor fogom ellenőrizni.
Bármilyen további kérdéssel keressenek meg bátran!
Tóth Lajosné, tankönyvfelelős
0 Comments
Posted on 21 Aug 2013 by Maverick
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews